Periton Diyalizi

Periton diyalizi, karın boşluğuna küçük bir ameliyatla yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondanyapılmış kalıcı bir tüp ( kateter ) aracılığı ile yapılır. İlk kez 1923 yılında uygulanmayabaşlanan periton diyalizinde, iki yöntem vardır;- Sürekli ayaktan periton diyalizi- Aletli periton diyalizi-Sürekli ayaktan periton diyalizinde; hastanın ağırlığına göre hazırlanan sıvı solusyon karınboşluğuna verilir. Sıvı solusyon karında kaldığı süre içinde, kandaki zararlı maddeler karınzarından süzülür ve diyaliz sıvısının içine geçer. Bir süre sonra kirlenmiş olan bu sıvı yineaynı periton kateteri ile vücut dışına boşaltılır. Böylece kandaki zararlı maddelerin bir kısmıdışarı atılmış olur. Daha sonra hastanın karnına tekrar temiz diyaliz sıvısı verilir; bu sıvıkarında yine bir süre kalır ve dışarı alınır. Böylece kan biraz daha temizlenmiş olur. Sonratekrar temiz bir sıvı takılarak işleme devam edilir. Diyaliz işlemi hasta tarafından 3-4-5 kezyapılır.Aletli periton diyalizinde; bu tedavi biçiminde, hasta yatmadan önce set ve sıvı solusyontorbalarını kendisi periton diyaliz makinesine yerleştirir ve makineyi programlanmış şekildeçalıştırır. Hasta uyurken gece boyunca, makine karın boşluğuna diyaliz sıvısını verir,bekletir ve boşaltır. Bu yöntemin en avantajlı yanı ise hasta tarafından evde yapılabilmesidir.Türkiye’de yaklaşık 1500 periton diyalizi hastası vardır.Bu işlemler hem çok maliyetli hem de hasta açısından manevi olarak çok yıpratıcıdır.Hasta diyalize girdiği süre içinde sosyal yaşantıdan uzaklaşacak maddi manevi çöküntüyaşayacaktır. Ayrıca, yıllarca diyalize giren hastanın işlem maliyeti bir kez yapılacak böbrek naklinden çok daha fazla olacaktır.