Hemodiyaliz

Bir makine aracılığı ile hastanın kanının özel bir filtreden geçirilerek temizlenmesi işlemidir.İlk kez 1944 yılında uygulanmaya başlanan hemodiyaliz işleminde, iki iğne yardımı ile kan makineye gider, bir filtreden geçer, temizlenir ve damara geri döner. Yeterli kan akımınınsağlanması için hastanın atar ve toplar damarı arasında bir pencere ( arteriyovenöz fistül )yaratılmalı veya hastanın büyük bir toplar damarına geçici kateter konmalıdır. Hemodiyaliz sırasında vücutta fazladan birikmiş suyun çekilmesi ile tansiyon yüksekliği de tedavi edilir.Hemodiyaliz tedavisi gören bir hasta, haftada 12 saatini bir hastane veya diyaliz merkezinde makinede geçirir. Her tedaviden sonra hasta kendini bitkin hissedebilir.Yine tedavi esnasındatansiyonda ani değişiklikler olabilir.