DİYALİZ ? BÖBREK NAKLİ?

Diyaliz hastalarında hastalığın ve tedavinin etkisiyle ortaya çıkan fonksiyonel kısıtlamalar, birçok psiko-sosyal problemi de beraberinde getirmektedir.Haftada 3 kez  4-6 saat boyunca diyalize girme zorunluluğu hastaların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Hastalar idrara çıkamadığı için istedikleri kadar su içememe ve yemek yiyememe, günde çok sayıda ilaç kullanımı, büyük kısmında görülen kansızlığa bağlı fiziki kısıtlamalar, seksüel fonksiyon bozukluğu, diyetteki kısıtlamalar, zaman açısından yaşanan sıkıntılar ve ölüm korkusu, tedavi maliyeti ve işsiz kalma korkusu gibi çeşitli sosyo-ekonomik kaygılar da hastaların problemleri arasında.

Ayrıca hastaların kanında sürekli üre, ürikasit, kreatinin gibi toksik maddelerin yüksek miktarda bulunması nedeni ile beyin üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğu bu hastalarda en ciddi psikolojik sorunlar olarak depresyon, demans (bunama) delirium psikoz, kişilik ve anksiyete bozuklukları ve madde bağımlılığı sık görülen problemler arasında yer almaktadır

Bu nedenle böbrek nakli hem hastanın yaşama süresi, hem yaşadığı hayatın kalitesi itibariyle çok büyük üstünlüklere sahiptir. Hastalar, başta yiyecek içecek olmak üzere yaşamını sınırlayan kısıtlamalardan kurtularak, serbestçe beslenen sağlıklı kişiler olarak hayatlarını sürdürürler.

Çalışma ve sosyal hayatları normale döner. Diyaliz için tedavi merkezlerinde geçirdikleri uzun süreleri artık kendilerine ayırma fırsatını elde etmiş olurlar. Daha uzun süre yaşarlar.