Böbrek Nedir?

Böbrekler fasulye şeklinde, koyu kırmızı renkte, karın boşluğunda omurganın sağında ve solunda yer alan iki organdır. Yaklaşık 12 cm uzunluğunda ve 150 gr. ağırlığında olan bu organların mikroskop altında incelenmesiyle nefron adı verilen küçük süzme süzgeçlerinin varlığı görülür. Her böbrekte ortalama bir milyon nefron bulunur. Bu küçük yapılar, damarlar vasıtasıyla kendilerine gelen kanı devamlı süzmekte ve kanı temizlemektedir. Öte yandan, süzülen kandakiartıklar ile idrara meydana gelir. İç kısımda pelvis adında bir kavis vardır. Pelvis, üreter ile mesaneyle birleşir. Böbrekler tarafından işlenen idrar kesesinde depolanır. Oradan da üretra adlı kanal sayesinde dışarı atılır.Uzunlamasına bir kesit yapıldığında böbreğin bir dış kabuk, bir de daha açık renk olan iç bölümü vardır. İç bölümde sayıları 8 ve 17 arasında değişen ve tabanları dış bölüme, uç kısımları pelvise dönük piramitler vardır. Her piramit bir seri ince tüpün bileşiminden oluşur. Bu tüpler gitgide daha büyük tüplere açılır ve sonunda on kadar delik sayesinde piramidin uç kısmına açılırlar.