Diyaliz

Diyaliz

Ülkemizde şu anda 50 bine yakın diyalize giren kronik böbrek hastası mevcuttur. Her yıl burakama 5 bin 500 kadar yeni sayı ilave olmaktadır. Bu hastaların üçte biri 45 65 arası aktifhastalardır.Diyaliz, vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve fazla suyun filtre edilerek vücuttanuzaklaştırılması işlemidir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Diyaliztedavisi ile bozulmuş böbrek fonksiyonlarının bir kısmının düzenlenmesi ve yaşamın devametmesi sağlanır. İki çeşit diyaliz tedavisi vardır;